Integritetspolicy


Allmänn information
Välkommen till vår sida för integritetspolicy! När du använder våra webbtjänster litar du på oss med din information. Denna integritetspolicy är avsedd att hjälpa dig att förstå vilka data vi samlar in, varför vi samlar in dem och vad vi gör med dem. Genom att dela information med oss kan vi göra våra tjänster ännu bättre för dig. Till exempel kan vi visa dig mer relevanta sökresultat och annonser, hjälpa dig att ansluta med människor eller göra delning med andra snabbare och enklare. När du använder våra tjänster vill vi att du ska vara tydlig över hur vi använder informationen och vilka sätt du kan skydda din integritet på. Detta är viktigt; vi hoppas att du tar dig tid att läsa det noggrant. Kom ihåg att du kan hitta kontroller för att hantera din information och skydda din integritet och säkerhet. Vi har försökt hålla det så enkelt som möjligt.
Right to access, correct and delete data and to object to data processing
Våra kunder har rätt att få tillgång till, rätta till och radera personuppgifter som rör dem, samt att invända mot behandlingen av sådana uppgifter, genom att skicka en skriftlig begäran när som helst. Företaget vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda säkerheten och integriteten hos personuppgifter och förhindra att de ändras, korrumperas, förstörs eller obehörigt åtkommas av tredje part. Dock kontrollerar företaget inte alla risker som är relaterade till användningen av internet och varnar därför webbplatsens användare för de potentiella risker som är förknippade med internetfunktionen och dess användning. Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser eller andra källor på internet. Eftersom företaget inte kan kontrollera dessa webbplatser och externa källor kan företaget inte hållas ansvarigt för tillhandahållandet eller visningen av dessa webbplatser och externa källor, och kan inte hållas ansvarigt för innehållet, reklamen, produkterna, tjänsterna eller något annat material som finns tillgängligt på eller från dessa webbplatser eller externa källor.
Hantering av personlig data
Du kan visa eller redigera dina personuppgifter online för många av våra tjänster. Du kan också göra val angående insamling och användning av dina data. Hur du kan få tillgång till eller kontrollera dina personuppgifter beror på vilka tjänster du använder. Du kan välja om du önskar ta emot marknadsföringskommunikation från vår webbplats via e-post, SMS, fysisk post och telefon. Om du tar emot marknadsförings-e-post eller SMS från oss och vill avanmäla dig kan du göra det genom att följa anvisningarna i det meddelandet. Du kan också göra val angående mottagande av marknadsförings-e-post, telefonsamtal och fysisk post genom att besöka och logga in på vår hanterare för marknadsföringskommunikation, vilket låter dig uppdatera kontaktinformation, hantera kontaktinställningar, avanmäla dig från e-postprenumerationer och välja om du vill dela din kontaktinformation med våra partners. Dessa val gäller inte obligatorisk servicekommunikation som är en del av vissa webbtjänster.
Information vi samlar
Vår webbsida samlar in data för att kunna fungera effektivt och ge dig bästa möjliga upplevelse med våra tjänster. Du lämnar vissa av dessa data direkt, till exempel när du skapar ett personligt konto. Vi får även en del av informationen genom att registrera hur du interagerar med våra tjänster, till exempel genom att använda tekniker som cookies samt ta emot felrapporter och användningsdata från programvara som körs på din enhet. Vi får också data från tredje parter (inklusive andra företag). Till exempel kompletterar vi de data vi samlar in genom att köpa demografisk data från andra företag. Vi använder också tjänster från andra företag för att hjälpa oss att bestämma en plats baserat på din IP-adress för att anpassa vissa tjänster till din plats. De data vi samlar in beror på vilka tjänster och funktioner du använder.
Hur vi använder din information
Vår webbplats använder de data vi samlar in för tre grundläggande ändamål: att driva vår verksamhet och tillhandahålla (inklusive förbättra och anpassa) de tjänster vi erbjuder, att skicka kommunikation, inklusive marknadsföringskommunikation, och att visa reklam. När vi utför dessa ändamål kombinerar vi data som vi samlar in genom de olika webbtjänsterna du använder för att ge dig en mer sömlös, enhetlig och personlig upplevelse. För att förbättra integriteten har vi emellertid implementerat tekniska och procedurmässiga skyddsåtgärder som är utformade för att förhindra vissa kombinationer av data. Till exempel lagrar vi data som vi samlar in från dig när du inte är autentiserad (inte inloggad) separat från eventuell kontoinformation som direkt identifierar dig, såsom ditt namn, e-postadress eller telefonnummer.
Delning av information
Vi delar dina personuppgifter med ditt samtycke eller när det är nödvändigt för att slutföra en transaktion eller tillhandahålla en tjänst som du har begärt eller godkänt. Till exempel delar vi ditt innehåll med tredje parter när du ber oss att göra det. När du tillhandahåller betalningsuppgifter för att genomföra ett köp delar vi betalningsuppgifter med banker och andra enheter som behandlar betalningstransaktioner eller tillhandahåller andra finansiella tjänster, samt för att förebygga bedrägerier och minska kreditrisker. Dessutom delar vi personuppgifter med våra kontrollerade dotterbolag och företag inom vår koncern. Vi delar också personuppgifter med leverantörer eller agenter som arbetar för vår räkning i syfte att utföra de beskrivna ändamålen i denna integritetspolicy. Till exempel kan företag som vi har anlitat för att tillhandahålla kundsupport eller hjälpa till att skydda och säkra våra system och tjänster behöva ha tillgång till personuppgifter för att kunna utföra dessa funktioner. I sådana fall måste dessa företag följa våra krav på dataskydd och säkerhet och får inte använda personuppgifter de får från oss för något annat ändamål. Vi kan också lämna ut personuppgifter som en del av en företagsövergång, såsom en fusion eller försäljning av tillgångar.